Museets dag

Skriv en kort beskrivelse av siden

Museets Dag er et arrangement i regi av Namdal Museumslag i samarbeid med de ansatte i Museet Midt på Namdalsmuseet.  Denne dagen er alle museet hus åpne og publikum blir møtt av tablåer både inne i husene og ute på tunet.  Et flott arrangement med stor publikumsappell.  Museumslaget selger også kaffe og vafler.