Folkelivet i Namdalen!

Med hus og gjenstander formidles Namdalens historie fra 1600-tallet og fram mot vår tid.