Skoletilbud

Namdalsmuseet og Museet Midt har utviklet mange ulike pedagogiske opplegg. Oppleggene er tilpasset ulike klassetrinn og kan bestilles ved å kontakte Namdalsmuseet direkte eller gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

Mer informasjon om Namdalsmuseets skoletibud kommer snart!

Namdalsmuseet har stor fokus på formidling til barn og unge, og utvikler pedagogiske opplegg som er tilknyttet fagplanene.

Namdalen i gamle dager

«Før i tida»

1700-talls tunet og livet på gården før det store hamskiftet.  Elevene lager skeibladkak sammen med baksterkjerringa.  Lokal og nasjonal skolehistorie.  Fatig og rik.  Vi besøker husmannsplassen og storgården.

Tidsbruk: 4 skoletimer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Krigsår i Namdalen

Et pedaggisk opplegg for ungdomstrinnet med hovedvekt på hverdagslivet under 2. verdenskrig.

Tidsforbruk: 2 skoletimer.

nam-street

Tigersvansen

Skogsdrift i gamle dager.  Undervisning og aktiviteter.  Elevene dels i to grupper der den ene er skogskokker mens den andre lærer om skogsarbeid og prøver seg i tømmerskogen.  Til slutt samles alle i skogastua for å spise duving og flesk.

Som eget opplegg på Namdalsmuseet tar dette 2 timer.  I samarbeide med Norsk Sagbruksmuseum på Spillum tar opplegget 4 timer.

IMG_1622

Samer i sør

Historisk tilbakeblikk på samisk kultur.  Elevene deles i tre grupper som deltar i ulike aktiviteter:  Lassokasting, fortellinger i gamma og smaking av reinskjøtt.  Læring om grupperinger og levemåter.  Læringsveiledningshefte.

Tidsbruk: 1 time.

IMG_0142

Jul i gamle dager

Jul i gamle dager.

Om jul og juleforberedelser i gamle dager.  Skolestua på Namdalsmuseet er pyntet med julepynt fra oldemors barndom.  Sanger, lysstøyping, om nissen, julegrøt og mye mer.

Tidsbruk: 3 timer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA