Tilgjengelighet

Tilgjengelighet ved ankomst:

Når du ankommer museumsområdet med bil er det god parkeringsplass på flatt område. Her er det greit å komme ut med rullestol eller om du har andre behov for god plass.

Tilgjengelighet på uteområdet:

Mange av husene ved Namdalsmuseet er på en stor flate. Her har vi Halvarmolåna, Krinkastingshuset, Husmannsplassen, Kvalstadhuset, Skolehuset, tre stabbur og Brakka. Her er også vårt nye utstillingsbygg som vi kaller Paviljongen. Her er utstilt en gammel bil og en gammel motorsykkel. I resten av det nye bygget arbeider vi for tiden med en større utstilling.

I Kringkastingshuset er det rullestolrampe og handicaptoalett. Vi har også en mobil rullestolrampe som kan brukes dersom en trenger det for å komme inn i noen av de andre husene. Dette må avtales på forhånd.

På det flate området har vi anlagt en park der det er grusveier med bredde for rullestolbrukere. Parken har mye flat plen og det er plantet trær og busker. Det er også satt ut noen benker.

Vi har også to områder som ikke er like lett tilgjengelige:

1700-tallstunet er på en liten høyde. Det er vei opp dit som en kan kjøre med rullestol, men en anbefaler da at en har med medhjelper. Tilgjengeligheten kan variere gjennom sesongen.

Skogastuene med amfiet ligger lavere i terrenget og er ikke lett tilgjengelige for f.eks. rullestolbrukere.

Tilgjengelighet i utstillingene:

De fleste av våre hus, der vi også har våre utstillinger, er gamle og har standard inngangsparti fra den tiden de ble bygd. Det er derfor gjerne trapper og delvis høye dørterskler.

Lettest tilgjengelig er Kringkastingshuset, hvor vi kan ha temperere utstillinger (og som har handicaptoalett), og nybygget hvor vi skal stille ut ferdselshistorien for Namdalen. Det nye bygget er lett tilgjengelig på bakkenivå.

Tilgjengelighet i forhold til oppslagstavler:

Vi har tre oppslagstavler på vårt område. To av dem er innenfor vårt flate område og den tredje på veien opp til 1700-tallstunet.

Tilgjengelige mennesker:

Vi som jobber her på Namdalsmuseet ønsker å være en gjeng som er tilgjengelige for dere som kommer på besøk til oss. Ta derfor kontakt og vi kan se hva vi kan gjøre for deg …

 

Du kan også gjerne ringe oss på telefon nr.: 48880034