Museets historie

Namdalsmuseet ligger like ved sentrum av Namsos.

Museet ble stiftet i 1926 etter folkemuseumsmodellen som distriktsmuseum for hele Namdalen. I dag er museets hovedarbeidsfelt kulturhistorien for midtre og indre Namdal.

Samlingen

Museet består av 24 hus og over 13000 gjenstander og fotografier. Som kulturhistorisk museum har Namdalsmuseet gjenstander spredt over en rekke tema. Hovedvekten av samlingen er konsentrert om gammel bondekultur, skog- og utmarkshistorie og hospitalhistorie. De eldste gjenstandene er fra 1500 – tallet, men hovedvekten av gjenstander dateres tilbake til 17-, 18- og 1900 – tallet.