DKS Urettferdig

Ragnhild var i januar, sammen med Asle fra Norsk Sagbruksmuseum, på en DKS-turné med opplegget Urettferdig. Det er noen år siden den har vært på veien, og vi var veldig spente.

Opplegget handler om 1880-tallet, hvor samfunnet var mye mer urettferdig enn det det er i dag.. Eller var det det?

ungdommer kostymer 1800-tallet

ungdomsskoleelever i kostymer fra 1800-tallet i rollespillet

Vi har med oss historien om Abelone og Jørgen som er forelsket, men de kan ikke få hverandre. Hun er vokset opp på storgården Lund og Jørgen er fra en av husmannsplassene. Noen av elevene spiller Rollespillet med herr og fru Lund, tjenestepika Laura og Sakførerfamilien med sønnen Albert fra Kristiania som er tiltenkt Abelone. Det må jo bli et bra gifte!?

De andre elevene i klassen er forskere og skal finne informasjon om utvalgte gjenstander fra tiden, samt se om de kan finne noen svar på om Abelone og Jørgen kanskje har en mulighet til å gifte seg allikevel.

Det har vært spennende å få møte ungdommene på skolen vi besøkte.