I forbindelse med at det den 8. mai i år er 75 år siden Tyskland kapitulerte og andre verdenskrig sluttet, har Namdalsmuseet publisert en artikkel i tekst og bilder på Digitalt Museum. Artikkelen forteller om glade (og spennende) dager i Namsos fredsvåren 1945.

Link til artikkelen på Digitalt Museum finnes under her

https://digitaltmuseum.no/021188591516/da-freden-kom-til-namsos-8-mai-1945