Kvalstadhuset flyttet til fast plass på Namdalsmuseet

Fredag den 6. desember, midt i forberedelsene til julemarkedet, kom Bolkan og flyttet Kvalstadhuset til sin faste nye plass på Namdalsmuseet.  Etter å ha stått midlertidig på parkeringsplassen ved Brakka i over et år,ble huset lett og ledig løftet opp i lufta og satt ned på den nymurte grunnmuren, murt tidligere i høst.

Ennå gjenstår mye arbeid før huset er tilbakeført til sitt opprinnelige utseende.