Det Forunderlige Foraar – 1814. Historisk, fornøyelig, rasende morsomt og sist, men ikke minst et forunderlig musikkteater på Namdalsmuseet

Handlingen skjer noen hektiske dager våren 1814 på gården Osen Nedre, ved Namsens os. Her hersker proprietær Hermansen over eiendommer, kreatur og mennesker. I kraft av sin posisjon som storbonde ser han seg selv som selvskreven for å representere Nordre Trondhjems Amt, Sævik kirkesogn, på den kommende Rigsforsamlingen. Det vil ikke sambygdingene og prosten. Livet går sin harde gang med rettssak, usedelighet, drikk og trakkasering, men også kjærlighet der en minst venter det. Vi møter ellers kjente namdalinger fra samtida, eksempelvis Hans Barlien.

Men historien er slik det skal være; en røverhistorie fra fantasiens verden.

Som bakteppe reflekteres de store hendelsene; fra et Danmark – Norge utarmet etter Napoleons krigene og Engelskmennenes blokade. Det fører til en gryende kamp mot det danske embetsverket, for menneskerettigheter(for hvem er noe ulikt oppfattet), og for Norges selvstendighet. Og en gryende drøm om den nye verden.

Proprietær Hermandsen og prost Munch i livlig disputt.

 

Spilletid:                   ca. 1t og 15 min.

Urpremiere:             torsdag 14/8  kl. 19.30  – Namdalsmuseet, 1700- tunet.

Spilles ellers:           fredag 15/8 kl. 19.30 Lørdag kl. 16.00  og kl 19.30

På scenen:   Frank Runar Gansmo, Tone Måøy Alte, Stein Ingebrigtsen, Kine Kvalstad, Birgitte Måøy Alte, Erik Sandnes jr., Irma Marie Skorstad, Ingrid Adde Dahl, Cathrine Barstad Storøy, Hans Roger Selnes, Markus Fiskum Nicolaissen, Erik Østgaard, Frank Iversen, Terese Moe Dahle, Lasse Kløvvik, Reidar Johnsen, Stine Fløan, Knut Flåtter, Torbjørn Sellæg, Reidun Drange, Inger Rosset, Sara Waade, Christina Kvernland, Noah Lysberg, Anita Stene, Jesper Olai K. Skorstad.

Musikere:             Trio Namsos og Ann Kathrine Nyland

Dansere:                   Namdalsringen

Regi:                           Paal Sandø

 

Musikk og Tekst:    Terje Adde

Kostymer:                BunadburetBerit Bjerkem, Museets samlinger, Reidun Drange

Lyd og lys:                Trønderlyd

Produsent:               Museet Midt IKS  

Billettpris:               Voksne: kr. 350,-

Barn: kr. 200,-