DKS Urettferdig

Klasserom med elever og Asle Bergersen og Ragnhild Glad som formidler.

Ragnhild var i januar, sammen med Asle fra Norsk Sagbruksmuseum, på en DKS-turné med opplegget Urettferdig. Det er noen år siden den har vært på veien, og vi var veldig…

Les mer

Den kulturelle skolesekken “Den magiske villaksen”

Tone Løvold og Bjørnar Sellæg. De holder rekvisitter fra et formidlingsopplegg. Et laksekosedyr, fiskestang, gul rokkering, lystergaffel

  I nesten 4 uker har Bjørnar sammen med Tone Løvold fra Norsk villakssenter, vært på DKS-turnépå Fosen. Godt over 800 elever på ungdomstrinnet har blitt kjent med “den magiske…

Les mer