IMG_4435  Salen-husene web

Dette huset eller husene kommer fra Strømmen i Salen i Fosnes kommune.  Årsaken til at en kan si husene er at det faktisk er to hus som er bygd sammen.  Husene er antakeligvis noen av de eldste bevarte hus i Namdalen, sannsynligvis bygd på slutten av 1600-tallet eller i begynnelsen av 1700-tallet.

Husene er bygd i en kombinasjon av tømmer og reisverk med torv på taket.

Opprinnelig var disse husene en stall og ei høyløe, men etter at de ble gjenreist på Namdalsmuseet i 1983/84 har kun høyløa fått sin opprinnelige funksjon.  Stallen er omgjort til saufjøs og blitt innredet med bås og fôrplass.  I løa er det utstilt gjenstander som ble brukt i forbindelse med slått og innkjøring av høy.