IMG_1622

Tigersvansen.

 

Skogsdrift i gamle dager.  Undervisning og aktiviteter.  Elevene dels i to grupper der den ene er skogskokker mens den andre lærer om skogsarbeid og prøver seg i tømmerskogen.  Til slutt samles alle i skogastua for å spise duving og flesk.

Som eget opplegg på Namdalsmuseet tar dette 2 timer.  I samarbeide med Norsk Sagbruksmuseum på Spillum tar opplegget 4 timer.

Pris:  Kr. 40,-/60,- pr. elev

Tigersvansen 03 Tigersvansen 02 Tigersvansen 01