OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Før i tida»

1700-talls tunet og livet på gården før det store hamskiftet.  Elevene lager skeibladkak sammen med baksterkjerringa.  Lokal og nasjonal skolehistorie.  Fatig og rik.  Vi besøker husmannsplassen og storgården.

Tidsbruk: 4 skoletimer.  Kr. 50,- pr. elev.