Namdalsmuseet og Museet Midt har utviklet mange ulike pedagogiske opplegg.  Oppleggene er tilpasset ulike klassetrinn og kan bestilles ved å kontakte Namdalsmuseet direkte eller gjennom Den Kulturelle Skolesekken.