Kvernhuset

Gårdskverna som står på Namdalsmuseet kommer fra Avløften i Vemundvik.  Kverna ble flyttet til Namdalsmuseet i 1937 og var da sannsynligvis den siste gårdskverna i Namdalen som gikk og lagde mel.  Så vel kvernkallen som kvernsteinene og kornskreppen fulgte med da huset ble flyttet til museet.

Kverna er antakeligvis bygd av Iver Iversen Avløften f. 1829 og død i 1907.  Et skjøte viser at han tok over gården i 1852.  Med disse opplysningene i mente må en anta at kverna er bygd enn eller annen gang i siste halvdel av 1800-tallet.

Namdalsmuseet har ingen elv å sette kvernhuset ved, derfor er det i den senere tid laget en sinnrik innretning der kvernkallen blir drevet av en enkel elektrisk motor slik at de som besøker museet i dag kan få se kverna i aksjon.

kvernhus[1]

kvernkall[1]