« Tilbake til kalender

Museumstorsdag på Namdalsmuseet

Temaet for dagens torsdagsforedrag er:

 

SKAGE LENSE – ET TØMMEREVENTYR FRA NAMDALEN

 

Lokalhistoriker Kåre Skarland skal holde foredrag om Skage lense, en stor og viktig arbeidsplass den tid tømmeret ble fløytet ned Namsen og til sagbrukene i Namsos. Ved Skage lense ble tømmeret sortert før det gikk videre ned til sagbrukene.

Kartvisning

Om denne hendelsen

Kjærlighetsstien 1, Namsos