Skolestua fra 1904, som sto ved riksveien på  Fjær i Klinga, rommer mange minner om vennskap, lek og læring, men nok også om vonde episoder og nederlag. Flere av ungene bodde sånn til at de måtte bo hjemmefra de ukene det var skolegang, som kunne være to uker skole og så to uker fri.
Huset har en mangslungen historie og ble blant annet brukt til basarer og juletrefester. Etter at skolen ble nedlagt på 1930-tallet, ble huset kjøpt av Indremisjonen og derfor kjenner mange det i dag som bedehuset. Under krigen ble det også brukt som fangeleir en kort periode.
Etter at huset ble gjenreist på museet i 1993 har mange barn fått innblikk i en gammeldags skoletime, eller de har vært her på «Jul i gamle dager», et pedagogisk tilbud for elever på barnetrinnet.
pult og skap web Skolestua inngang w OLYMPUS DIGITAL CAMERA pult m blekkhus web
Foto: Eva Eilertsen/Namdalsmuseet