IMG_3875

I forbindelse med utbyggingen av radotjenesten til hele landet ble Namsos ført opp på en landsplan for bygging av relestasjoner.  Planen var at Namsos skulle få sin radiostasjon i 1933, men falt ut av planene igjen.  Det var først i 1935/36 at Kringkastingsstyret nok en gang plasserte Namdalen på radiokartet.  Stedsvalget sto mellom Grong og Namsos og her gikk Namsos av med seieren, og anlegget fikk plassering på Bjørum.  Stasjonen kom i drift i april 1940.

Dessverre førte krigstid og okkupasjon til at stasjonen ikke kom til å være i drift lenge.  I august 1941 demonterte  tyskerne stasjonen og sendte senderen til Hamar og frekvensanlegget til Narvik.  De 75 meter høye mastene ble kuttet ned til 22 meter.  Slik sto stasjonen til våren 1946 da mastene igjen ble oppført til sin opprinnelige høyde, og stasjonsutstyret kom tilbake.  Sendingene og formidling av riksprogrammene kunne gjenopptas i november 1946.

Kringkastingshuset er bygget i den tids typiske stil.  Man er nå i funksjonalismens tidsalder fra ca. 1930 til ca. 1940, dens grunntanke er renhet, avskaffelse av all pynt, samt krav om at bygningenes ytre skulle gi uttrykk for dens funksjon – knappe detaljer og enkle huskropper.  Saklighet, enkelthet og nøkternhet er altså funksjonalismen fremst kjennetegn.  Husene ble gjerne bygget med flate eller svakt hellende tak.  Panelet som ble brukt, var smalt og uten profiler.

Kringkastingshuset, bygd 1939/40, er altså et typisk funksjonalistisk – «funkis» – hus.  Enkelt, kvadratisk og med svakt skrånende tak.

IMG_3885 IMG_3884 IMG_3880

I dag fungerer Kringkastingshuset som galleri for temporære utstillinger og er samtidig et av de husene på Namdalsmuseet som leies ut som selskapslokale.

Foto: Namdalsmuseet