IMG_3436

Hallvardmolåna, Namdalsmuseets største antikvariske hus, kommer fra gården Hallvardmo østre på Mælen i Overhalla.  Hallvardmolåna er en trønderlån bygget i 1828.  I dag står låna gjenreist på museets område «Kringkastingstomta» og skal danne grunnstammen i et tun på denne delen av museumsområdet.

Huset er bygget i kraftig tømmer med tømmermannkledning utvendig, taket er tekt med skifer.  Huset er malt i lys oker, en farve som ble fremstilt fra pigmenter av jord og blandet med linolje.  Som mange trønderlåner fikk også Hallvardmolåna ved forrige århundreskifte tilbygget en overbygd veranda foran inngangsdørene.  Dette var en del av sveitserstilens påvirkning av de gamle byggestilene.

Det var kaptein Mathias Numsen Lund, som i 1828 bygde Hallvardmolåna.  Han hadde kjøpt gården av madame Abel Margrethe Meyer allerede i 1767, lenge før hun døde.  Den legendariske madame Abel Meyer var den tids store eiendomsbesitter i Namdalen.  På det meste eide hun 71 gårder og 3 kirker.  Hun døde barnløs og det meste av hennes gods ble etter hennes død solgt.  Familen Lund eide Hallvardmo to  perioder, først fram til 1840 da Mathias’ sønn Iver Chr. Lund måtte oppgi gården og selge den til sin største kreditor Konsul Gram.  Gården kom på familen Lunds hender igjen i 1846 da Iver Chr. Lunds sønner, Mathias og Ditlev, kjøpte gården tilbake til familien.  Lundfamilien eide gården fram til 1899 da den ble solgt ut av slekta for godt.

Nå går det ca. 30 år med stadige eierskifter før Ingemar Risberg fra Ogndal ved Steinkjer kjøpte gården i 1931.  Det var hans sønn Olav som for en symbolsk sum overdro  Hallvardmolåna til Namdalsmuseet i 1978, da huset måtte vike plassen for et moderne bolighus på gården.

Foruten å være museets administrasjonsbygg kan en i Hallvardmolåna få en reise gjennom deler av vår stilhistorie og tema som klær, leker, systue og håndtverksaktiviteter.  Hallvardmolåna leies også ut til selskaper.

Hallvardmoåpning 15 Hallvardmoåpning 13 Hallvardmoåpning 05 Hallvardmoåpning 01

Foto: Namdalsmuseet