IMG_1371

Stabbur fra Vemundvik Gård (Flasnesburet)

På tunet foran Hallvardmolåna stor det to stabbur, Prestegårdsburet og stabburet fra Vemundvik gård.   Det siste buret er den minste, og det var ikke uvanlig at en storgård i Namdalen var i besittelse av to bur, et stort og et mindre.  Buret fra Vemundvik gård er i museets sammenheng det minste buret og dokumenterer tradisjonen med at etter hvert som det kom mer folk på gårdene og større forråd av mat måtte lagres, ble det gjerne bygd et bur i tillegg.  Ofte ble da dette satt i bredd med det gamle.  Slik er det også på Namdalsmuseet.

Hovedbygningen på Vemundvik gård er fra 1850, og en må da kunne anta et buret sannsynligvis er bygd noenlunde i samme tidsrom, altså i 1850-årene, men det har vi ikke dokumentert.  Buret ble satt opp på Namdalsmuseet i 1994/95.  Det er bygd i laftet tømmer med enkel bordkledning utvendig.  Taket er tekt med never og torv.  I mønet mot tunet er det plass for en gårdsklokke.  Det har ikke museet, men en slik klokke ble brukt til å kalle inn folkene på gården til mat.  Buret har en litt spesiell konstruksjon.  Det var ikke uvanlig at stabburene hadde en inngang som var trukket noe tilbake slik at en får en svalgang i front av stabburet.  På buret fra Vemundvik er det også en svalgang langs den ene langsiden.  Dette er noe uvanlig.

Foto: Namdalsmuseet