Båthuset

Båthuset

Namdalsmuseets båthus ble tegnet av fylkeskonservator John Aasum i 1967/68.  Formålet med huset var å ta vare på den flotte fembøringen museet hadde fått på 1930-tallet.

Huset er bygget slik at en skal få en følelse av at en kommer inn i et naust når en går inn i båthuset, og slik har det blitt.  Golvet i første etasje består av stein og tversgående stokker slik at det ser ut som om det bare er å dra båten inn i naustet.  Rundt dette området går det en gangvei av bord, slik at båtene som ligger der kan beskues fra flere sider.  Over dette igjen er fembøringen plassert slik at den en synlig både fra under- og oversiden.  En trapp fører opp til andre etasje der en kan ta Namdalsmuseets stolthet, fembøringen, i nærmere ettersyn.

Rundt båtene, både i første og andre etasje, er det bygget opp utstillinger med gjenstander fra kystkulturen.

Båthuset ble ferdig i 1969, og hadde da kostet kr. 41.859,68.  Norsk Kulturfond, Nord -Trøndelag Fylke og et par lokale sparebanker sto for hoveddelen av finansieringen.  Det er bygget i enkelt reisverk med tømmermannskledning på en mur av betong.  Taket er tekt med bølgeblikkplater.  For å gi ekstra lys til utstillingene er deler av veggene og deler av taket bygget opp av plater i glassfiber.

IMG_3407 IMG_3409

Museets stolthet, fembøringen