Svarliaunstua

Svarliaunstua var det første huset som Namdalsmuseet bestemte seg for å ta vare på.  Huset kommer fra Svarliaunet i Overhalla og er bygd ca. år 1800.  Det ble allerede i 1925 bestemt av museumstyret å kjøpe dette huset for 3500 kroner.  Kjøpet var tilrådd av Riksantikvaren og på høsten i 1925 ble stua revet og kjørt ned til museumsområdet.  I 1927 var huset ferdig restaurert og dette ble opptakten til den offisielle åpningen av Namdalsmuseet, en begivenhet som fant sted den 13. Juni 1927.

Svarliaunstua er en typisk trønderlån, der en innvendig finner igjen det som en gang var opprinnelsen til trønderlåna, den såkalte treroms stua.  Et hus med tre rom, en gang og bak den et sengkammers og ved siden av disse rommene et stort gjennomlyst rom i husets bredde, brukt til soverom, oppholdsrom og kjøkken.

Fra denne treroms stua har så trønderlåna etter behov utviklet seg videre med stadig nye rom, slik at vi i dag gjenkjenner den som de lange hvite husene som ennå er en markert del av kulturlandskapet i Trøndelag.

På Namdalsmuseet viser Svarliaunstua i første etasje en miljøutstilling med møblement og gjenstander satt sammen slik det en gang kunne ha sett ut, mens det i andre etasje er satt opp en temautstilling over gjenstander brukt til produksjon av tøy av ull og lin.

Utvendig er Svarliaunstua bygd på tradisjonell måte når det gjelder materialer og utforming.  Huset er tømret og laftet og utvendig kledt med panel.  Hovedinngangen er som på alle trønderlåner på langveggen mot tunet.  Taket er tekt med never og torv.

IMG_1205 IMG_1206 IMG_1207

Foto: Eva Eilertsen