OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gårdssmia som står på Namdalsmuseet kommer fra Strømmen i Salen i Fosnes kommune.  Smia ble bygd i 1837 og gjenreist på Namdalsmuseet i 1983/84.  Etter hvert har den også blitt innredet slik en ekte gårdssmie skal se ut.  Innvendig finnes både belg, avl og smistabbe.  Belgen er original og restaurert slik at den virker.  Avl og skorstein er bygd av det originale steinmaterialet.

Bygningen er en tradisjonell tømret bygning med torv på taket.  Innvendig er det jordgolv og sparsomt med lys.  Jordgolvet skulle verne mot glør fra avlen og mørket inne i smia var en nødvendighet for smeden når han skulle se gløden i metallet.

Slike gårdssmier fantes på mange gårder i Namdalen.  Gårdene var et helt lite samfunn for seg selv og var selvhjulpen med det meste.  Slik var smia et viktig ledd i dette naturalhusholdet.  Her ble det smidd det meste av hva gården hadde bruk for.  Hestesko, beslag til meier og hjul, kniver, økser og andre mindre og større redskaper var en del av gjenstandene smia kunne tilføre gården.

 

Smia smed 2 w Smia belgen

Alle foto:  Eva Eilertsen