Gansmoburet

Gansmoburet er et stabbur fra Gansmo i Overhalla.  Noen eksakt tidfesting på byggeår finnes dessverre ikke, men antakelig vis er det bygd en gang rundt 1850.  Slike bur til å oppbevare korn, kjøtt og ulike ferdige produkter fra gårdens produksjon har det vært på hver en gård.  Dette var som regel to- eller tre-etasjes hus med ett eller to rom i hver etasje.  På småbruk og mindre plasser var huset som oftest bygd kun i en etasje.  Foran døra var det en åpen eller en innebygget sval.  Buret sto på spesielt utformede stabber som skulle hundre musa i å komme inn.  Derav navnet stabbur.

Gansmoburet var sammen med Svarliaunstu de første husene som ble plassert på museumsområdet til Namdalsmuseet.  Gansmoburet var ferdig restaurert i 1927.

Først på 1990-tallet ble buret nok en gang tatt ned og restaurert i forbindelse med en intern flytting på museumsområdet.  Nye hus på tunet hadde gjort den opprinnelige plasseringen noe uaktuell, slik at huset måtte flyttes.

Gansmoburets byggemåte er tradisjonell både når det gjelder materialer og utforming.  Det er bygd av laftet tømmer.  Taket er tekket med never og torv.  I første etasje er den ene gavlveggen trukket noe inn, slik at det dannes en tradisjonell svalgang.  Fra denne åpne gangen leder en lav dør inn til rommet hvor maten ble oppbevart.  Opprinnelig var oppgangen til andre etasje fra svalgangen, men denne har en eller annen gang i tiden blitt fjernet.  Nå leder en stige fra rommet i første etasje opp til andre etasje.  Denne etasjen kan ha hatt ulike funksjoner.  Det kunne ha vært en helt vanlig lagringsplass for mat, men det kan også ha vært et loft som kan ha vært brukt som overnattingsplass i helt spesielle anledninger.  Det var ikke uvanlig hvis det var bryllup på gården at bursloftet ble brukt som overnattingsplass for brudeparet den første natta de var gift.

Foto: Namdalsmuseet