OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fra Bertnem i Overhalla kommer denne kornlåven.  Den er bygd i 1790-årene og ble flyttet til Namdalsmuseet i 1939.  Bygningen er et særsyn hva gjelder størrelse og byggestil.

Bertnemlåven er en tradisjonell tredelt kornlåve med låvebru midt på bygningen.  I hver ende er det store kornstål for lagring av korn.  Låven fremstår mørk og glissen.  Ikke minst det at den var glissen var en vesentlig bit da kornet som kom fra tørking på åkeren enda kunne være noe fuktig, og da var det viktig av låven var luftig slik at kornet kunne tørke.

Som navnet tilsier er dette en låve bygd for å bearbeide og lagre korn.  Sentralt i låvens første etasje står det montert en hestevandring for to hester.  Denne hestevandringen drar rundt et stort tannhjul som via nok et tannhjul fører kraft opp til andre etasje.  Der står det et stort treskeverk for tresking av korn. Tannhjulene fra første etasje er koblet til nok et tannhjul i andre etasje som driver snella som driver slagvinna på treskeverket og snella som driver de riflete valsene som mater kornstråene inn i treskeverket.

Prinsippet for treskemaskinen ble oppfunnet av skotten Andrew Meikle i 1787.  Det heter om hans maskin at «loen ble ført gjennom to riflete matningsvalser mot en hastig roterende treskesylinder med beslåtte slagbommer som pisket kornet ut av akset».

 

Kornlaaven front w

I låven er det tre store utstillinger.  To med tema fra landbruket og en skihistorisk utstilling.

Utstillingene 01

Foto: Eva Eilertsen/Namdalsmuseet