På tunet web

1700-talls tunet er en gruppe bygninger som er flyttet til Namdalsmuseet fra flere ulike steder i Namdalen.  Bygningene er gårdshus fra siste halvdel av 1700-tallel og starten av 1800-tallet.  På Namdalsmuseet har disse bygningen blitt satt sammen til et tun som vi kaller 1700-talls tunet.

Salen-husene web 1700 tallstunet web

Alle foto:  Eva Eilertsen