Museet Midt iks avdeling Namdalsmuseet publiserer av og til artikler med et museumsfaglig innhold.  Disse finner du her.

«En trollkvinne skal du ikke la leve»

I forbindelse med oppføringen av «Flamma i natta», historien om Astrid Lestem, heksa som ble brent på bålet i Overhalla, ble det skrevet en artikkel om heksebrenning som først ble publisert i Namdalsavisa.

En trollkvinne skal du ikke la leve web

Fløtningsinnretninger langs Namsenvassdraget

I forbindelse med utgivelsen av jubileumsskriftet «Norsk Sagbruksmuseum 20 år 1991 – 2011» ble det fra Namdalsmuseets side levert inn en artikkel til boka.  Artikkelen tok utgangspunkt i et arbeid Namdalsmuseet utførte for en del år siden der alle faste innretninger etter fløtningen i Namsenvassdraget ble registrert.

Fløtningsinnretninger langs Namsenvassdraget