Brakka

Brakka brukes som veksted, utstillingslokale og her har museet har bygget opp sin gamle butikk.  Brakka har en kort, men spennende historie.

Huset er ei tyskerbrakke og var opprinnelig bygd som en del av den store tyske militærleiren «Fisher – lager» – Fisherleiren under siste verdenskrig.  Hoveddelen av leiren lå på nord side av Namdalsveien, fra der Prix ligger i dag og oppover mot Bjørumsgårdene, men nedover Kjærlighetsstien lå det også en del av leiren, bl. a. en offisersbrakke og en ridehall.  Offisersbrakka eller «Casino», som det også ble kalt, er det huset som museet i dag eier.  Huset så ikke slik ut den gang.  Det var bygd i hesteskoform.  Det huset som i dag står, utgjorde den bakre delen av hesteskoen.  De tyske okkupasjonssoldatene hadde plantet fire flotte furuer, som var tatt med fra Tyskland.  Disse furuene skulle danne en kort allé mot inngangen, som var midt på brakka.  Tre av disse furuene står enda.  Den fjerde falt under orkanen 1. nyttårsdag 1992.

Etter krigen ble offisersbrakka overtatt av Nord-Trøndelag fylke og tatt i bruk som midlertidig skolebygning.  Her fikk da Nord-Trøndelag kvinnelige Husflidsskole sine lokaler fram til 1958, da den nye skolebygningen på Høknes var ferdig.

Etter at husflidsskolen flyttet ble huset gjort om til ungdomsherberge før anleggsfirmaet A/S Anlegg tok over huset til bruk for sin virksomhet.

I 1988 kjøpte Namsos kommune brakka av A/S Anlegg og videreleide huset til Namdalsmuseet.  I 1993 overtok museet brakka vederlagsfritt av Namsos kommune og da startet en renovering av huset til museale formål, slik at det i dag framstår som et praktisk hus til bruk for Namdalsmuseet.

Namdalsmuseet populære gammelbutikk er lokalisert til brakka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Namdalsmuseet/Eva Eliertsen