Da freden kom til Namsos 8. mai 1945

I forbindelse med at det den 8. mai i år er 75 år siden Tyskland kapitulerte og andre verdenskrig sluttet, har Namdalsmuseet publisert en artikkel i tekst og bilder på Digitalt Museum. Artikkelen forteller om glade (og spennende) dager i Namsos fredsvåren 1945. Link til artikkelen på Digitalt Museum finnes her

Les mer

Bombelørdagen i Namsos

Den 20. april i år er det 80 år siden Namsos ble lagt i ruiner av tyske bombefly. I den forbindelse har Namdalsmuseet lagt en utstilling på Digitaltmuseum med over 30 bilder fra vår rikholdige billedsamling. Utstillingen inneholder bilder fra selve bombingen og bilder av resultatet av bombingen, et resultat som gjorde Namsos til en…

Les mer

Skotthyll på Namdalsmuseet

Under Kulturmartnan på Namdalsmuseet arranger LHL skotthyllturnering både fredag og lørdag. Finalene går på slutten av dagen. Skotthyll er en gammel trøndersk aktivitet som det holdes liv i mange plasser i Trøndelag. I Namsos er det mulighet til å prøve seg på denne  aktiviteten om sommeren hver tordags ettermiddag på Namdalsmuseet, men nå er det…

Les mer

Det Forunderlige Foraar – 1814. Historisk, fornøyelig, rasende morsomt og sist, men ikke minst et forunderlig musikkteater på Namdalsmuseet

Handlingen skjer noen hektiske dager våren 1814 på gården Osen Nedre, ved Namsens os. Her hersker proprietær Hermansen over eiendommer, kreatur og mennesker. I kraft av sin posisjon som storbonde ser han seg selv som selvskreven for å representere Nordre Trondhjems Amt, Sævik kirkesogn, på den kommende Rigsforsamlingen. Det vil ikke sambygdingene og prosten. Livet…

Les mer

Kvalstadhuset flyttet til fast plass på Namdalsmuseet

Fredag den 6. desember, midt i forberedelsene til julemarkedet, kom Bolkan og flyttet Kvalstadhuset til sin faste nye plass på Namdalsmuseet.  Etter å ha stått midlertidig på parkeringsplassen ved Brakka i over et år,ble huset lett og ledig løftet opp i lufta og satt ned på den nymurte grunnmuren, murt tidligere i høst. Ennå gjenstår…

Les mer

Sykehusmuseet restaureres

Høsten 2013 har vestveggen på Namdalsmuseets sykehusmuseum blitt restaurert.  Huset er bygget i 1897 og ble i 1987 flyttet i hel tilstand fra Namdal Sykehus til Namdalsmuseet. Det som i dag er vestveggen var også vestveggen der huset opprinnelig stod.  Derfor har den vært veldig utsatt for vær og vind.  Utstyrt med nytt materiale fra…

Les mer

Nytt hus flyttet til Namdalsmuseet

Natt til 1. mars ble det foretatt en noe spektakulær flytting av et hus til Namdalsmuseets område.  For å unngå trafikktrøbbel ble huset flyttet nattestider. Huset ble flyttet fra Skage og er kunstnerbrødrne Kvalstads barndomhjem.  Når huset kommer på permanent plass på Namdalsmuseet vil huset danne utgangspunkt for å fortelle om disse kunstnernes virke.

Les mer