Sommeråpent på Namdalsmuseet

Sommerguiden Skjalg er klar til å ta imot publikum. Han har mottak i det gule stabburet, Sævikburet, der det også er Antikk!

Nyt også hele vårt museumsområde!