Den kulturelle skolesekken “Den magiske villaksen”

 

I nesten 4 uker har Bjørnar sammen med Tone Løvold fra Norsk villakssenter, vært på DKS-turnépå Fosen. Godt over 800 elever på ungdomstrinnet har blitt kjent med “den magiske villaksen”, fått svinge tohåndstanga og lært om elvemuslingen. En stor takk til alle elever og lærere for veldig god mottagelse og aktiv deltagelse