Månedens gjenstand – april

En overraskende opplysning

Seniorrådgiver Geir Grøtans sine betraktninger:

En viktig del av alle museers arbeid er å registrere de gjenstander vi får inn til våre samlinger. Til dette arbeidet har vi et dataverktøy som heter Primus. Informasjonen vil legger inn i Primus danner grunnlaget for den informasjon som publikum finner igjen om hver gjenstand på Digitalt Museum, alle norske museers vindu mot verden.

For å få mest mulig og best mulig informasjon om hver enkelt gjenstand søker vi ved avlevering til museet å sikre oss flest mulige opplysninger. Opplysninger om hvem som har eid gjenstanden, hvem som har laget den, hvor har den blitt brukt og mye, mye mere det er naturlig å ta med inn i registreringsprogrammet Primus.

Mange ganger er gjenstander fabrikkprodusert. Da er Google god å ha for å finne ut mere om produsenten, fabrikken, utgiveren eller hvem som kan ha hatt noe med produksjon av gjenstanden å gjøre.

For en tid tilbake ble det gjennomført en kvalitetssikring av en tidligere registrering av leker Namdalsmuseet har fått inn i sin samling. Kvalitetssikringen ble gjort fordi gjenstandene skulle publiseres på Digitalt museum. Ved publisering bør alt være så rett som mulig, og alle opplysninger en kunne framdrive måtte inn i registreringssystemet.

En liten samling av tre små enkle blikkleker fra starten av 1900-tallet var faglig godt registrert med alle relevante opplysninger på plass. Proveniensen var helt intakt, men hvem var egentlig produsenten Oscar Aasheim fra Christiania, hvis navn sto godt synlig på lekene. Litt kjøtt på beina hadde krydret historien om de tre små leken enda mere, så et Googlesøk ble foretatt.

Dette søket fikk et uventet og dramatisk resultat.

Oscar Aasheim, som var produsent av disse tre mindre lekene, ble i sin tid brutalt myrdet. Han ble skutt på vei hjem etter endt arbeidsdag, av en til nå ukjent drapsmann. Drapet står som en av norgeshistoriens uløste drapsgåter.

Dette ble da virkelig noe å skrive inn i registreringsprogrammet Primus. En sjelden dramatisk historie knyttet opp mot noe så uskyldig som en barneleke.

Oscar Aasheim var ved sin død rett før jul i 1913 en kjent person i Kristiania, som Oslo het den gangen. Han hadde bygd seg opp et godteriimperium, og på sukkertøysfabrikken i Møllergata jobbet nærmere 60 ansatte under ham.

Lekene Namdalsmuseet har i sin samling er nok en reklamerekvisitt Aasheim fikk laget for å promotere alle godsakene han produserte på sin fabrikk. Uansett om det var en reklamerekvisitt eller ei, var det nok flotte leker til en gutt eller jente tidlig på 1900-tallet.

Ønsker du å lese mer om drapet og jakten på morderen, er det bare å gå inn på internett på sidene

https://www.ao.no/oslos-uloste-krimgater-mordet-pa-sukkertoysmogulen/s/5-128-75580

https://www.nb.no/artikkel/mordet-pa-fabrikkeier-aasheim/