Informasjonsplakat om Kulturmartnan den 18. og 19. august på Namdalsmuseet. Velkommen til en allsidig martna med mye innhold for store og små!