Det Forunderlige Foraar – 1814. Historisk, fornøyelig, rasende morsomt og sist, men ikke minst et forunderlig musikkteater på Namdalsmuseet

Handlingen skjer noen hektiske dager våren 1814 på gården Osen Nedre, ved Namsens os. Her hersker proprietær Hermansen over eiendommer, kreatur og mennesker. I kraft av sin posisjon som storbonde ser han seg selv som selvskreven for å representere Nordre Trondhjems Amt, Sævik kirkesogn, på den kommende Rigsforsamlingen. Det vil ikke sambygdingene og prosten. Livet…

Les mer